Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2013

bringmetolife
Reposted fromdeadlihood deadlihood viatriste triste
bringmetolife
1453 2f97 390
Reposted frommscheeky mscheeky viatriste triste
bringmetolife
4369 b476 390
Reposted fromrisky risky viatriste triste
bringmetolife
9105 8b11 390
Reposted fromowieczkowa owieczkowa viatriste triste
bringmetolife
“Tu” i “Blisko” to dobre miejsca.
— Ochocki, Vithren, "Głowy w kształcie truskawek"
Reposted fromvith vith viatriste triste
bringmetolife
A ja leżę tu, gdzie ma być nas dwoje.
— Pustki, Dłoń zanurzasz we śnie
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam viatriste triste
bringmetolife
zawsze będę miała do ciebie sentyment.
Reposted fromgdyby gdyby viatriste triste
bringmetolife

może nadejdzie taki dzień w którym usiądziemy gdzieś na ławce o parę lat starsi powspominamy sobie jak bardzo byliśmy dla siebie ważni.

— !!
Reposted frompoositivee poositivee viatriste triste
bringmetolife

Ważna jest obecność, a Twojej mi zabrakło. 

Reposted fromshovel shovel viatriste triste
bringmetolife
Wiele rzeczy zaczynamy rozumieć późno, jeszcze więcej – bardzo późno, najwięcej – zbyt późno.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromyourtitle yourtitle viasttefcia sttefcia
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viasttefcia sttefcia
bringmetolife
4909 e12f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasttefcia sttefcia
bringmetolife

Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     

— Rouge
bringmetolife
6912 9682 390
Reposted fromadriannak adriannak viasttefcia sttefcia
bringmetolife
9001 8fc2 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viamdjg mdjg
bringmetolife
Wiele rzeczy zaczynamy rozumieć późno,
jeszcze więcej - bardzo późno,
a najwięcej - zbyt późno.
— R. Kapuściński
bringmetolife
8026 a794 390
Reposted fromskins skins viamdjg mdjg
bringmetolife
4747 4a72 390
2249 8191 390
Reposted fromjustadream justadream viasttefcia sttefcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl