Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2013

bringmetolife
bringmetolife
5211 923e 390
Reposted fromlooovers looovers viamefir mefir
bringmetolife
4896 9653 390
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viamefir mefir
bringmetolife
1206 8cf1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
bringmetolife
Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu
— M. Mead
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viamefir mefir
bringmetolife
4520 c9b2 390
Reposted fromrisky risky viamefir mefir
bringmetolife
Wszystko czego pragnę, to zmienić to życie na coś nowego, opartego na tym, czego nie mam.
— Linkin Park
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
bringmetolife
umierałem zbyt wiele razy.
wierząc i czekając.

     
— Charles Bukowski
bringmetolife
Gdy jesteśmy szczęśliwi, zawsze jesteśmy dobrzy.
Ale gdy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.
— Oscar Wilde
Reposted fromyourtitle yourtitle viamefir mefir
bringmetolife
0843 f224 390
Reposted fromcountingme countingme viamefir mefir
bringmetolife
Co może być gorszego niż to? Co może być gorszego niż widywanie cię i słyszenie... I brak możliwości, by Cię poczuć? To już nie wystarczy.
— Pamiętniki wampirów
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamefir mefir
bringmetolife
0218 50b3 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viawisniowysad wisniowysad
bringmetolife
Nie musisz patrzeć na mnie w ten sposób. Tylko umieram. To nie jest zaraźliwe.
— Now is good
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty
bringmetolife
8672 22fc 390
Reposted fromMuppet Muppet viadreamlike dreamlike
bringmetolife
9782 14ae
Have a nice day!
Reposted fromckisback ckisback viameem meem
bringmetolife
4648 a9eb 390
bringmetolife
5916 6dd6 390
Reposted fromCarlota Carlota viadreamlike dreamlike
bringmetolife
Reposted frombluuu bluuu viadreamlike dreamlike
bringmetolife
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
— zoo
Reposted fromzoo zoo viadreamlike dreamlike
bringmetolife
5598 a3a8 390
chyba straciłam większość z nich...
Reposted fromshrew shrew viadilemma dilemma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl